Author


Genul tăcut,
dar care are multe de spus, liniştit,
şi totuşi dinamic 
meditativ, contemplativ şi totodată practic ...
paradox, amalgam de  contradicţii?
Păi, asta sunt, eu cu mine, la bine şi la rău.


The quiet one, with a lot to say though,
 peaceful yet dynamic, reflexive, but pragmatic...
puzzled about it?
Well ,that's me.